به فروشگاه محصولات مجازی و دانلودی مکث فایل خوش آمدید * . * . * به مناسبت افتتاح فروشگاه 50 درصد تخفیف برای تمامی محصولات اعمال شده است. همچنین در صورت خرید کلی تخفیف های بیشتری در نظر گرفته شده که می توانید با مراجعه به صفحه "نرخ محصولات" از آن ها اطلاع یابید * . * . * اگر محصول موردنظر شما موجود نیست به پشتیبانی اطلاع دهید تا در اسرع وقت در فروشگاه مکث قرار گرفته و آماده خرید شود * . * . *

پروژه تحقیقاتی بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیرتاج - فروشگاه محصولات مجازی مکث
X
تبلیغات
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
< برای نتایج دقیقتر، فقط کلمه کلیدی را جستجو کنید. مثل:فلزکاری،اتوماسیون و... >

پروژه تحقیقاتی بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیرتاج

  

«رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی
دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیرتاج»
  
  

  

توضیحات:

  

فهرست مطالب:

درمان جسمانی کمرویی 

با حالت هایی که از آن ترس دارید روبرو شوید 

زندگی خود را تغییر دهید 

روش های موثر در تقویت اعتماد به نفس و غلبه بر کمرویی 

مبانی تجربی

نقد و بررسی 

فصل سوم:روش شناسی

1- روش تحقیق

2- جامعه آماری

3- نمونه آماری

4- ابزارها

5- روائی و پایانی

6- روش آمار

تحلیل داده های تلویحی

فرضیه 1 : بین کمرویی و جنسیت رابطه وجود دارد

فرضیه 2: بین کمرویی و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد

فرضیه 3: بین میران شکست دانش آموز و کمرویی رابطه وجود دارد

فرضیه 4 : بین کمرویی و تعداد فرزندان خانواده رابطه وجود دارد

فرضیه5 : بین کمرویی دانش آموزان و تربیت تولد فرزندان رابطه وجود دارد

فرضیه6: بین کمرویی و سطح تحصیلات پدر دانش آموزان رابطه وجود دارد

فرضیه7: بین کمرویی و سطح تحصیلات مادران دانش آموزان رابطه وجود دارد

فصل پنجم

نتیجه گیری

1- بحث

2-محدودیت ها

3- پیشنهادها

منابع


بخشی از متن پژوهش بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیرتاج:
پژوهش بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج
24-2: درمان جسمانی کمرویی 
درمان جسمانی کمرویی بیشتر برای غلبه بر حالت فوق عاطفی بودن صورت می گیرد در حالت فوق عاطفه شدید باید با دکتر مشورت کرد . عاطفه شدید به طور ناخود گاه در ایجاد کمرویی تاثیر زیادی دارد چرا که فرد در برابر عادی ترین رویدادها واکنشی شدید از خود نشان می دهد . عاطفه زیاد به شکل آشفتگی شدید عصبی، حالت خستگی عمومی بدن ، مسمومیت و تغییرات بیولوژیکی آشکار می شود .
دقت در کار هایی که باعث تقویت اعصاب می شوند ، استراحت کافی ، استفاده از داروهای آرامشبخش و بار بیتورات ، مراقبتهای پزشکی و تمرکز حواس برای درمان شخص فوق عاطفی بسیار مفید و به کار می رود . (پی داکو ، ترجمه آقایی ، 1371 ، صفحه 152 )
25-2 با حالت هایی که از آن ترس دارید روبرو شوید : 
افراد عاطفی از بعضی از دیدارها و بعضی از اشخاص کارها و موقعیت ها دچار هراس شدید می شوند و تحمل بعضی از آن ها ، برای آن ها به صورت ناراحت کننده ای غیر قابل تصور به نظر می رسد . اما برای از بین بردن کمر.ویی از این پس باید این کارها را متوقف کرده و در برابر کسی که احساس راحتی نمی کنید را انتخاب کرده و هیچ فرصتی را از روبرو شدن با او را از دست ندهید کوشش کنید پاسخ او را محکم بدهید ، نگاه او را تحمل کنید و از نظریه خود تا آخرین لحظه دفاع کنید . قیافه خود را آرام و تاثیر ناپذیر نگه دارید، با اعتماد به نفس در اوبنگرید هر چه این تمرین ها به نظر دشوار تر باشد .
ضرورت آنها برای شما بیشتر است . هیچکس در دنیا نباید در شما نفوذ کند ، اجازه ندهید غیر از این بشود آن قدر بر خودتان مسلط باشید که در حضور جمع و در موقعیت های مختلف بتوانید خونسرد و آرام بمانید . برای دست به کار شدن امروز و فردا نکنید از همین امروز شروع کنید .( ژاگو، ترجمه بنی احمد ، 1382 ، صفحه 30)
26-2 : زندگی خود را تغییر دهید 
برای درمان کمرویی توصیه ها و تمریناتی که ارائه می شوند زمانی ارز شمند می باشد که تصمیم خود را نسبت به تغییر شیوه زندگی اتخاد کرده باشید . اگر از کمرو بودن خسته شده اید دیگر نمی خواهید وامانده اجتماعی به حیات خود ادامه دهید ، یا از دیدن این که کمرویی شدید مانع استفاده از فرصت های خوب زندگی می شود احساس ناراحتی می کنید ، وقت آن است که همه را تغییر دهید .
چهاره نوع تغییر اساسی می باید در زندگی شما انجام پذیرد :
1: طرز فکر شما درباره خودتان و درباره کمرویی
2: طرز رفتار شما
3: ارزش های اجتماعی مشخص که افزایش دهنده کمرویی می باشند
4: رشد مهارت های اجتماعی مشخص و موفقیعت آمیز
27-2 روش های موثر در تقویت اعتماد به نفس و غلبه بر کمرویی 
کمرویی شرایط ناتوان کنندهای برای اغلب افراد پدید می آورد و مانع از ایفای نقش در موقعیتهای اجتماعی و بیان دلمشغولیها و درخواست ازادواج از مشخص مورد علاقه خود میگردد . واقعیت این است که اغلب انسانها دقیقاً از همان شخصیت دلخواه طرف مقابلشان برخورد دارند ولی بدلیل کمرویی و ترس ، از بیان درخواست ازدواج طفره میروند و اغلب توسط معشوقه اشان مورد شکوه و شکایت قرار میگیرند . اینگونه افراد فقط به ملاقات و قرارهای عاشقانه اکتفا کرده و گام بلند تری بر نمیدارند . اگر کمرویی شما را از رسیدن بفرد مورد علاقه تان بازمیدارد به مطالعه خود ادامه داده تا بیاموزد چگونه می توانید بر آن چیره شوید.
1-3- روش تحقیق :
تحقیق حاضر از نوع تحقیق توصیفی است که هدف ان بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج در بهار 1386 می باشد.
2-3- جامعه آماری:
جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج می باشد.
3-3- نمونه آماری:
حجم نمونه مورد مطالعه از بین دانش آموزان راهنمایی که 20 نفر دختر و 20 نفر پسر می باشند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.
4-3- ابزارها:
ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کمرویی استنفرد است که به بیش از 000/5 نفر از نوجوانان ،جوانان و بزرگسالان در سراسر دنیا ارائه گردیده و دارای 25 سؤال بسته می باشد.
5-3- روائی و پایائی:
روائی و پایائی مقیاس کمرویی استنفرد قبلاً توسط استنفرد و دیگران تأیید گردیده است .
6-3- روش آماری :
روش آماری به کار رفته در این تحقیق بر اساس روش های توصیفی و استباطی می باشد که در روش توصیفی بر اساس جدول فراوانی ونمودارها در روش استباطی با استفاده از مجذور کامل فرضیه های تحقیق را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
روش های آماری و تحلیل داده ها:
در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استباطی اطلاعات به دست آمده در سطح کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در سطح توصیفی نتایج داده ها به صورت جدول و نمودار توصیف می شود و در سطح استباطی بر اساس فرضیه های مطرح شده در پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته ها
الف- تحلیل داده های اصلی
ب – تحلیل استنباطی
2- تحلیل داده های تلویحی
تحلیل داده های اصلی:
الف- تحلیل وتوصیفی: درسطح توصیفی در سطح جدول و نمودار برای نمایش داد ه ها استفاده می شود.
ب: تحلیل استنباطی در سطح تحلیل استنباطی از آزمون های آمار استنباطی استفاده می شود که در این تحقیق از آزمون غیر پرامتر یک مجذور کا استفاده شده است .
تحلیل داده های تلویحی:
از آنجایی که کمرویی یک نقیصه جدی در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی است و مانع از ظهور استعدادهای نهفته دانش آموزان می گردد و بر اساس تحقیقات انجام شده به عنوان رف تاری که مانع پیشرفت در زمینه های مختلف از جمله تحصیل می گردد مورد توجه بوده است. در این پژوهش سعی شد که پدیده کمرویی مورد نقد و بررسی قرار گیرد و تا حدودی هم در این زمینه به بحث پرداختیم در مقدمه تحقیق مطرح شد که آیا بین کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی رابطه وجود دارد یا نه؟...


 
 نـوع فایـل  Word  تعداد صفحات : 50

 خریـد از فروشگاه دیگر مـا

 حجم فایل  91 کیلوبایت    قــیمت فایــل : 2000 تومان

 راهنمای مراحل خرید فایل

 

لطفا برای خرید و دریافت فوری فایل اینجا کلیک کنید

 
« قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی عضو شبکه شتاب که رمز دوم آنها فعال شده باشد »

کلمات کلیدی: دانلود پایان نامه بررسی کمرویی , دانلود پایان نامه بررسی کمرویی , مقاله بررسی کمرویی , پروژه بررسی کمرویی , تحقیق بررسی کمرویی , دانلود پایان نامه بررسی کمرویی، میزان شکست دانش آموز و کمرویی، دانلود پژوهش بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج با word, پروژه word پژوهش بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج, دانلود سورس پژوهش بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج با word, سیستم پژوهش بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج با word, مدیریت پژوهش بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج به زبان word, پژوهش بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج با word, پروژه دانشجویی پژوهش بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج, پژوهش بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج به زبان word, پژوهش بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج در word, سیستم پژوهش بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج تحت word, دانلود پروژه پژوهش بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) پژوهش بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج, سورس پروژه پژوهش بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج به زبان word, پژوهش بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج با فایل ورد