به فروشگاه محصولات مجازی و دانلودی مکث فایل خوش آمدید * . * . * به مناسبت افتتاح فروشگاه 50 درصد تخفیف برای تمامی محصولات اعمال شده است. همچنین در صورت خرید کلی تخفیف های بیشتری در نظر گرفته شده که می توانید با مراجعه به صفحه "نرخ محصولات" از آن ها اطلاع یابید * . * . * اگر محصول موردنظر شما موجود نیست به پشتیبانی اطلاع دهید تا در اسرع وقت در فروشگاه مکث قرار گرفته و آماده خرید شود * . * . *

پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران - فروشگاه محصولات مجازی مکث
X
تبلیغات
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
< برای نتایج دقیقتر، فقط کلمه کلیدی را جستجو کنید. مثل:فلزکاری،اتوماسیون و... >

پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران

  

«مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران»
  
  

  

توضیحات:

  

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی


فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

سوالات پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

اهداف پژوهش

اهمیت و ضرورت پژوهش

تعریف متغیرهای پژوهش

فصل دوم : پیشینه‌های پژوهش 

مقدمه

تعریف ازدواج

عشق و ازدواج

مقاصد ازدواج

رضایت زناشویی

12 نکته مهم مربوط به مکمل‌های زناشویی در ازدواج

اشتغال زن

تعریف شغل و اشتغال

علل کار کردن

اشتغال زنان و برداشتهای متعدد

انگیزه‌ها و عوامل اشتغال زن

آثار و نتایج اشتغال زن 

اثرات اشتغال زن بر شوهر

زنان شاغل و رضایت از زندگی زناشویی

مروری بر پژوهش‌های داخلی

مروری بر پژوهش‌های خارجی 

فصل سوم : روش پژوهش 

مقدمه

طرح پژوهش

جامعه آماری

روش نمونه برداری

ابزار پژوهش 

پرسشنامة رضایت زناشویی اینریچ

روایی و اعتبار پرسشنامه اینریچ 

روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه 

روش گردآوری داده‌ها 

روش تحلیل آماری

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش 

مقدمه

جدول 4-1 

جدول 4-2 

جدول 4-3 

جدول 4-4 

جدول 4-5 

جدول 4-6

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 

مقدمه

خلاصه تحقیق

نتیجه گیری 

پیشنهادها

محدودیت ها 

منابع

پیوست

پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ 

کلید پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ


چکیده:

هدف پژوهش مقایسه رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران در سال 1387 می‌باشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ بوده است و برای بررسی فرضیه‌ها از آزمون t گروه های مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشادن داد تفاوت معناداری بین رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.

مقدمه:

انسان به طورکلی موجودی اجتماعی است.این صفت باعث شده که انسان به طرف ایجاد روابط روابط با محیط و روابط با هم نوع خود جذب شود.از دیرباز تا اکنون این غریزه اجتماعی بودن انسان به چشم میخورد و مطالب بسیاری در کتابها و مقاله ها در این مورد نوشته شده است.
شاید این ارتباطات و نزدیکی ها به نوعی آرامش را برای او به ارمغان آورده باشد.همچنین به نظر بسیاری از صاحبنظران از جمله مزلو انسان دارای نیازهای فراوانی است که در راس آن نیازهای جسمانی است سپس عاطفی اما برآورده شدن نیازهای جسمانی به اندازه نیازهای عاطفی مشکل نیست. (قبادیان-1379)
از جمله نیازهای عاطفی انسان نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن است به طوری که انسان برای به دست آوردن آن تلاش میکند. از تلاش هایی که یک انسان برای رسیدن به عشق و مورد محبت واقع شدن انجام میدهد شریک شدن با کسی در جنبه های مختلف زندگی است.این شریک شدن و زیر یک سقف زندگی کردن جنبه رسمی و اجتماعی پیدا کرده و بهازدواج شهرت پیدا کرده است.
همچنین جنبه دیگر این نیازها در اشتغال و کار بیرون از منزل برآورد میشود که اینها هم جز نیازهای عاطفی ومعنوی انسان است و موجب روابط با همنوع ودرنتیجه علاقه محبت میشود. (بک-ترجمه:قراچه داغی-1378)
مسلما زمانی زوجین به وظایف خود به طور کامل عمل خواهند کرد که احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی خود داشته باشند.امکان توجه به تامین نیازهای روانی عاطفی و جسمانی فرزندان و تربیت صحیح آنها منوط به داشتن احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی میباشد.
احساس رضایتمندی همچنین توان مقابله دربرابر مشکلات وفشارهای روانی راافزایش میدهد
و سبب ارتقاء سطح بهداشت روانی و جسمانی زوجین و نهایتا افراد جامعه خواهد گردید. (غفوری- 1356)
زناشویی به لحاظ اثری که در زمینه های گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد از دیدگاههای مختلف اهمیت یافته و مور د برسی قرار میگیرد . این پدیده باعث تغییر در متغیرهای جمعیتی میشود . از طرفی شرایط اجتماعی و اقتصادی جاممعه اثر آنرا نشان میدهد و از طرف دیگردر ساختار اقتصادی جامعه تغییراتی حاصل شده که فرصتهای شغلی برای زنان ایجاد کرده است.
زنان دامنه فعالیت خود را از محدوده خانه فراتر میبرند و به نظام های شغلی میپیوندند پیوستن آنها در جامعه تغییراتی در نقشهای سنتی زنان ایجاد کرده است و این جنبه دیگراز اجتماعی شدن است.
اشتغال جنبه دیگری ازفرایند اجتماعی شدن است. این فرایند برای مردان پذیرفته شده است وو گویا در طول تاریخ کار بیرون را برای مردان ثبت کرده اند که دستمزد حاصل از آن در راه رفاه زن و فرزندان مصرف میشود. ولی امروزه همانتورکه عنوان شد به دلیل تغییراتی در ساختار اقتصاذدی جوامع دیدن زن در بازارهای تجاری و اماکن شخصی باعث تعجب نمیشود و گهگاه به دلیل نبودن مرد در عرصه زندگی زناشویی هزینه زندگی به عهده زن است.(رسول زاده-1371 )  
چگونه است این فرایند اجتمایی شدن که بسیار از آن سخن گفته اند زمانی خوب وزمانی بد است؟ مگر نه ابن که اشتغال شاید تنها انگیزه ارتباط زن با محیط بیرون از حانه است پس چرا این نیاز که قابل احترام است در بسیاری از موارد باعث اختلافاتی میشود؟
آیا باید این اجازه بیشتر به زنان داده شود؟ آیا واقعا اشتغال زنان به زندگی شخصی و زناشویی آنها لطمه وارد میکند؟ لذا برای پاسخ گیری به سوالات متعدد و انجام پژوهشی در مورد تاثیر اشتغال زنان بررضایتمندی یا نارضایتی زندگی زناشویی انها لازم به نظرمیرسد.
1-1 بیان مساله
همانطور که گفته شد یکی ازاختلافاتی که درجریان ازدواج و زناشویی به وجود می آید مربوط به نقشهای برابر زن ومرد در زندگی است. منظوراز این نقشهای برابرنقشهایی است که برای هر دو جنس در زندگی مطرح استمثل پدریا مادر بودن ولی چیزی که دراینجامورد نظر میباشد
نقش نان آور خانه بودن است که امروزه در جوامع نوین زنان این نقش را نیز ایفا میکنند.
کار بسیاری از زوجها بر سر تقسیم وظایف و اینکه زن و شوهر هر کدام موظف به انجام چه مسئولیتهایی هستند به اختلاف میکشد.
از دیر باز بر اساس یک رسم متداول نقش مرد در خانواده تحصیل درآمد و نقش زن انجام کارهای خانه و نگهداری از بچه ها بوده است. اما وقتی هر دو بیرون از خانه کار میکنند زن اغلب مسئولیت دوگانه ای پیدا میکند. امروزه زن وشوهر در کار تامین درآمد و انجام وظایف خانهداری با هم مشارکت میکنند و گاه زن و شوهر در انجام این وظایف یکدیگر را متهم به زیر پا گذاشتن پیمان نامه ازدواج میکنند.(بک-ترجمه:قراچه داغی-1378)
با توجه به این مورد می خواهیم در این پژوهش به این نتیجه برسیم که آیا اساسا اشتغال زن در زندگی خصوصی او تاثیرگذار است ؟ آیا اشتغال زن کمک کننده است یا آزار دهنده ؟ آیا آیا زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار رضایتمندی بیشتری درزندگی زناشویی خود احساس میکنند ؟ آیا زنان خانه دار با توجه به وقت بیشتری که برای انجام امور منزل دارند از زندگی زناشویی خودراضی هستند ؟ آیا شوهران زنان خامه داراز آنها بیشتر راضی هستند؟  
به طور کلی مساله این است که آیا اشتغال یا عدم اشتغال زن تاثیری در روابط زناشویی آنها و رضایت از آن دارد ؟ و اگر تاثیر دارد در چه زمینه هایی دیده میشود ؟
1-2- سوالات پژوهشی
1-آیا میزلن رضایت زناشوویی زنان شاغل و خانه دار متفاوت است ؟
2-آیا بین میزان تحصیلات در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد؟
3-آیا بین داشتن فرزند در رضلیتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد ؟
4-آیا بین میزان درآمد در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد ؟
5-آیا بین سابقه ازدواج و رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد ؟
2-2 فرضیه های پژوهشی
1-یبن میزان رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه دار تفاوت وجود دارد .
2-بین میزان تحصیلات در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد .
3-بین داشتن فرزند در زضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد.
4-بین میزان درآمد در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد.
5-بین سابقه ازدواج و زضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد.
3-2 اهداف پژوهشی
1-برسی و مقایسه رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران
2-برسی میزان تحصیلات در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار
3-برسی داشتن فرزند در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار
4-برسی میزان درآمد در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار
5-برسی سابقه ازدواج در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار
4-2 اهمیت و ضرورت پژوهش
ازآنجایی که خانواده اساس و پایه زندگی اجتماعی ودرواقع کوچکترین نهاداجتماعی است پس برسی عواملی که به استحکام آن کمک میکند وهمچنین مسائلی که باعث زوال وازهم پاچیدگی آن میشود مهم به نظرمیرسند لذا برسی وضعیت اشتغال زنان ویا خانه داربودن آنها به عنوان شاید عاملی که بتواند مشکلاتی در زندگی زناشویی بوجود بیاورد و یا بر عکس باعث رشد خانواده شود حائز اهمیت است .
بیش از هر چیز باید برای سلامت خانواده تلاش کرد چرا که اگر خانواده سالم باشد افراد سالم وارد اجتماع میشوند واگر برعکس نا سالم باشند افزایش جنایات وبیماریهای روانی والکلیسم و اعتیاد را به دنبال خواهد داشت . (سعادتمند-1376)
وقایع بسیاری درداخل یا خارج ازرابطه زناشویی یا خانواده الگوی رضایت اززندگی زناشویی زن و مرد را تحت الشعاع قرار میدهند . بالا بودن آمار طلاق در سالهای اخیر دلیل مبهمی بر عدم زضایت زناشویی است . با شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی زناشویی می توان در جهت تقویت و تثبیت پایه های خانواده گامهای موثر برداشته و برای کاهش طلاق در بین زوجها با استفاده از یافته های این پژوهش ها برنامه ریزی کرد.
از انجا که احساس خوشبختی یکی از عوامل انسجام خانواده است برسی این مطلب که اشتغال زن موجب استحکام یا سبب از هم گسیختگی آن می شود حائز اهمیت است. در واقع میتوان گفت هدف از این پزوهش بالا بردن سطح پویایی زندگی زناشویی و پیشگیری از جدایی زوجین است .(باویلی نژاد-1350)
5-2 تعریف متغیرهای پژوهشی
الف) تعریف مفهومی متغیرها :
1-رضایت1 در فرهنگ عمید به معنی خشنودی می باشد. رضایت هیجانی است که با رسیدن به یک هدف پدید می آید.(عمید-1376)
2-رضایت از زندگی زناشویی 2 : به نقل از وینچ 3 و همکاران (1986) رضایت از زندگی زناشویی را انطباق بین وضعیتی که وجود دارد و وضعیتی که مورد انتظاراست تعریف میکتد به عبارت دیگر رضایتمندی تابع تلاشها و انتظارات فرد است.(سلیمان-1373)
3-شغل : کاری است که در مقابل مزذ یا حقوق ممنظمی انجام میشود. از نظر لغوی به معنای به کار گماردن در جایی و آن مورد است که باعث مشغولیت فرد میشود.(شفیع آبادی-1375)
4-اشتغال : هر فعالیت فکری و عملی است که قانونا مجاز باشد و به منظور کسب درآمد (نقدی و یا غیرنقدی)صورت گیرد.(باقریان-1380)
ب) تعریف عملیاتی متغیرها :
عبارت است از نمره احراز شده توسط...


منابع:
1- آرون تی بک، (1378) عشق هرگز کاتفی نیست، ترجمه : قواچه داغی، نشر پیکان
2-اردکانی، آزاده طباطبایی، 1381 ، روش‌های حل مشکلات زناشویی بر مبنای اصول روانشناسی، موسسه فرهنگی حشرین وابسته به جهاد دانشگاهی
3- اسلون ، شرلی ، 1357، بار سنگین زنان مشاغل، ترجمه فیدرومینا اعظامی، انتشارات موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات چاپ اول. 
4- افشاری ، ملکه ، 1375 ، مقایسه عملکرد تحصیلی و سازگاری عاطفی – اجتماعی فرزندان دانش آموز دختر و پسر پایه اول راهنمایی مادران شاغل و غیر شاغل با کنترل هوش در شوشتر، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، اهواز.
5- اینترنت، 2006، سایت زناشویی
6- باویلی نژاد، سارا (1350)، عواملی که باعث خوشبختی و یا اختلاف زناشویی می‌کردند چیست؟ دانشگاه تبریز.
7- براهنی ، محمد نقی و همکاران (1378)، واژه نامه روانشناسی. انتشارات فرهنگ معاصر
8- بیابانگرد ، اسماعیل ، 1374 ، بررسی آثار اشتغال مادران بر رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی کودکان، نشریه سیملی دختر بچه‌ها در جمهوری اسلامی ایران
9- بیرجندی، سید مهدی حسینی، 1379، راهنمایی و مشاوره شغلی، مرکز انتشارات علمی،
10- پاشا شریفی، حسن، 1373، اصول روانسنجی و روان آزمایی، نشر رشد
11- پاشا شریفی، حسین، نجفی زند، جعفر ، 1379 ، روش آماری در علوم رفتاری، انتشارات سخن
12- پاول هنری ماسن، (1368) روانشناسی رشد و شخصیت کودک ترجمه : مهشید یاسایی تهران : انتشارات نشر مرکز
13- پزنده، زهدا، 1370، ازدواج در اسلام، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی. 
14- ثنایی ، باقر ، 1375، ازدواج، انگیزه‌ها، پرتگاه‌ها و سلامت آن، فصلنامه موسسه تحقیقاتی تربیتی دانشگاه تربیت معلم، دوره جدید، جلد چهارم شماره 3.
15- ثنایی ، باقر ، 1379 ، مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج، انتشارات بعثت. 
16- حق دوست ، علی اکبر ،1374 ، بررسی دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی ایران پیرامون موثر بر ازدواج، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال دوم، شماره 3.
17- رفعت،حسین، 1375 ، سمینار شیوه‌های ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی، تفکرات رایج در اشتغال زن.
18- ساروخانی، باقر، (1385) جامعه شناسی خانواده، نشر سروش.
19- ستوده ، هدایت الله، 1376 ، آسیب شناسی اجتماعی، انتشارات آوای ندر.
20- سعادتمند، سارا (1376)، بررسی رابطه کارایی خانواده و سلامت عمومی فرزندان پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود هن
21- سفیری، خدیجه، 1377 ، جامعه شناسی اشتغال زن، انتشارات دانشگاه تهران.
22- سلیمانیان، علی اکبر، 1373 ، بررسی تاثیر تفکرات منطقی و غیر منطقی برنامه رضایتی از زندگی زناشویی، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم،

23- قبادیان، سعید، 1379 ، بررسی رابطه بین رضایتمندی زناشویی و سلامت روان، دانشگاه آزاد واحد رود هن.

24- سمیعی، 1387، روزنامه همشهری. به نقل از پژوهشگاه علوم انسانی اشتغال زن، شماره 1814
25- شاملو، 1380 ، مجله نافه، شماره‌های 11 و 12، اشتغال زنان در جامعه. 
26- شفیع آبادی ، باقر ، 1375 ، روانشناسی اشتغال، نشر نی.
27- شفیع آبادی ، عبدالله ، 1375، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای، نشر رشد.
28- صادقکار ، مرتضی ، 1385، روانشناسی دختر، پسر، ازدواج، انتشارات تاوک. 
29- صالحی بیرجندی، محمد (1369)، تشکیل خانواده و روابط متقابل اعضای آن از نظر اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات دانشگاه امام صادق (ع)
30- صنیع زاده، 1376 ، مجله کار و کارگر، شماره 17، زنان مشاغل و رضایت زناشویی. 
31- طباطبایی ، رسول زاده ، 1371، بررسی مقایسه ای رتبه بندی حوادث استرس زای زندگی بین مردان کارمند و شاغلین آزاد و زنان خانه دار و شاغل در شهر تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
32- علاء الدینی، اکبر (1372)، میزان رضایتمندی زنان شاغل از زندگی زناشویی، پایان نامه ارشد
33- غفوری ، سیروس ، 1356 ، مکتب مام شماره 51.
34- فرهنگ فارسی عمید، 1359 ، انتشارات امیر کبیر.
35- قاضی ، قاسم ، 1372، زمینه مشاوره و راهنمایی، انتشارات دانشگاه تهران.
36- کی نیا، مهدی ، 1373 ، مبانی جرم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، جلد دوم.
37- کینگ ، ساموئل ، 1385 ، مبانی جامعه شناسی، ترجمه : مشفق همدانی، نشر امیر کبیر.
38- گیدنز ، آنتونی ، 1386، جامعه شناسی ترجمه : صبوری، منوچهری، نشر نی (بی تا)
39- لئوبوسکالیا، 1370، زندگی با عشق چه زیباست، ترجمه : مالکی، انتشارات روشنگران
40- مشکینی، 1354 ، ازدواج در اسلام مترجم : احمد جنتی، انتشارات مصر.
41- موسوی ، رقیه ، 1374 ، بررسی و مقایسه عوامل موثر بر رضایتمندی زناشویی در سه گروه پزشکان کارمندان، کارگران شهر تهران، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
42- موسوی، 1374 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، مشاوره، دانشگاه تهران (تربیت معلم)
43- میرخشتی، 1375، بررسی رابطه رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان، کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد واحد رود هن.
44- میشل ، آندره ، 1382 ، جامعه شناسی خانواده و ازدواج، ترجمه : فرنگیس اردلان
45- ناظری، 1366، روزنامه همشهری، به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «زن، اشتغال و خانواده» شماره 1167.
46- وزیری، محمد (1375) بررسی و مقایسه میزان رضایت از زندگی زناشویی در ازدواج‌های درون فامیلی و برون فامیلی در شهرستان یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره، دانشگاه آزاد واحد رود هن.
47- ویرجیناسیستر، 1361 ، آدم سازی، ترجمه : بیرشک، تهران انتشارات اندیشمند...


 
 نـوع فایـل  Word  تعداد صفحات : 50

 خریـد از فروشگاه دیگر مـا

 حجم فایل  63 کیلوبایت    قــیمت فایــل : 4000 تومان

 راهنمای مراحل خرید فایل

 

لطفا برای خرید و دریافت فوری فایل اینجا کلیک کنید

 
« قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی عضو شبکه شتاب که رمز دوم آنها فعال شده باشد »

کلمات کلیدی: پروژه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران, تحقیق مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران, حمایت های عاطفی در ازدواج, دانلود مقاله مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران, رضایت از زندگی زناشویی, رضایت زناشویی, زناشویی, زنان شاغل و خانه دار, زنان شاغل و رضایت از زندگی زناشویی, عشق و ازدواج, مقاله مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران، پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران, رساله در مورد پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران, پایان نامه در مورد پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران, تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران, تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران, پروژه دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران