به فروشگاه محصولات مجازی و دانلودی مکث فایل خوش آمدید * . * . * به مناسبت افتتاح فروشگاه 50 درصد تخفیف برای تمامی محصولات اعمال شده است. همچنین در صورت خرید کلی تخفیف های بیشتری در نظر گرفته شده که می توانید با مراجعه به صفحه "نرخ محصولات" از آن ها اطلاع یابید * . * . * اگر محصول موردنظر شما موجود نیست به پشتیبانی اطلاع دهید تا در اسرع وقت در فروشگاه مکث قرار گرفته و آماده خرید شود * . * . *

پروژه تحقیقاتی پناهندگی و پناهندگان - فروشگاه محصولات مجازی مکث
X
تبلیغات
X
تبلیغات
زولا
< برای نتایج دقیقتر، فقط کلمه کلیدی را جستجو کنید. مثل:فلزکاری،اتوماسیون و... >

پروژه تحقیقاتی پناهندگی و پناهندگان

  

«پناهندگی و پناهندگان»
  
  

  

توضیحات:

  

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول

نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

- فصل اول 

تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی

پناهندگی در اسلام

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت

منابع حقوقی پناهندگی

- فصل دوم

اعطای پناهندگی

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300310037000000

علل پناهندگی

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300310038000000

پناهندگان بدون تابعیت

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300310039000000

تقاضای پناهندگی

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300320030000000

مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی

- فصل سوم

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300320032000000

ازدواج پناهندگان با ایرانیان

ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی

ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی

- فصل چهارم

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300320033000000

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300320034000000

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300320035000000

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300320036000000

احوال شخصیه

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300320037000000

احوال شخصیه پناهندگان

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300320038000000

احاله

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300320039000000

قواعد مربوط به حل تعارض قوانین

- فصل پنجم

حق مراجعه به دادگاه‌ها

نحوه دادرسی در ایران

تامینی که اتباع خارجی باید بدهند

معافیت پناهندگان از دادن تامین

ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم

- فصل ششم

اشتغال پناهندگان

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300330038000000

شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه

اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300320031000000

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300330030000000

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300330031000000

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300330032000000

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300330033000000

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300330034000000

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300330035000000

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300330036000000

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300330039000000

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300340030000000

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300340031000000

پناهندگان شاغل در ادارات دولتی

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300340032000000

شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300340033000000

- فصل هفتم

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300340034000000

تحصیل تابعیت

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300340035000000

معافیت از شرط اقامت

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300340036000000

درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300340037000000

تاثیر تحصیل تابعیت ایران

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300340038000000

- فصل هشتم

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300340039000000

فوت پناهنده

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300350030000000

فوت پناهنده در ایران

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300350031000000

ترکه پناهندگان

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300350032000000

علت مهر و موم ترکه

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300350033000000

تصفیه ترکه

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300350034000000

بخش دوم

حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد

- فصل اول

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300350037000000

حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300350038000000

پناهنده کیست؟

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300350039000000

- فصل دوم

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300360030000000

کنوانسیون 1951 پناهندگان

08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100330039003100360039003300360031000000

منابع و ماخذ


مقدمه

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد … جزئی از این بهاست.
پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌کند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیری‌های سیاسی و … نیز بهایی است که چنین کشورهایی می‌پردازند.
بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید…
بخش اول
نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران
فصل اول
تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی
مفهوم پناهندگی که عموماً با یک مکان یا محل جغرافیایی ملازمه دارد و در تاریخ بشری ریشه‌ای بس کهن و قدیمی دارد، برخی آن را تقریباً به قدمت زندگی اجتماعی انسان می‌دانند و معتقدند که آدم و حوا نخستین پناهندگان تاریخ هستند، زیرا پس از اخراج از بهشت به زمین پناهنده شدند.
در یونان باستان، معابد محل امنی حتی برای محکومین به مرگ به شمار می‌آمد و این امتیاز از حقوق عمومی یونانیان سرچشمه می‌گیرد. حق پناهندگی چنان ریشه‌‌های استواری در سنت اجتماعی داشت که علیه نقض کنندکان آن مجازات‌های بسیار شدیدی وضع شده بود.
سنت پناهندگی در رم باستان از منازعه قلمروهای مختلف سرچشمه می‌گرفت. بدین معنا که حاکم یک سرزمین از اتباع سرزمین خصم و خصوصاً فراریان از سرزمین دشمن می‌خواست به سرزمین او پناه آورده و در آنجا آزادانه زندگی کنند. معروف است که رومولوس بنیانگذار امپراطوری رم در نزدیکی پایتخت خود محلی را به عنوان مکان امن تعیین کرده بود تا کسانی که مایل هستدن به آنجا پناه برده و با او بیعت کنند. به این گونه افراد حق شهروندی اعطا می‌شد و پس از جنگ با دشمن از سرزمین‌های آزاد شده نصیب می‌بردند.
در ایران باستان نیز پناهندگی به رسمیت شناخته شده بود. مثلاً در تاریخ دوره ساسانی می‌خوانیم که پس از آن که خسرو دوم ملقب به پرویز در جنگ با بهرام چوبین شکست خورد، بعد از عبور از دجله به بیزانس پناهنده شد و امپراطور بیزانس حاضر شد خسروپرویز را حمایت نماید تا به تخت و تاج ایران برگردد، به این شرط که او در ازای چنین همراهی ارمنستان را به دولت بیزانس واگذار کند.
در تورات آسمانی یهود، پناهدگی به رسمیت شناخته شده است. در سفر لاویان باب 19 چنین آمده است: غریبی در میان شما ما واگزینید، مثل مثل متوطن از شما باشد او را میازارید و…
فصل دوم
اعطای پناهندگی
با اعطای پناهندگی، شخص متقاضی تحت حمایت قرار گرفته و از مزایای قانونی بهره‌مند می‌شود. اعطای پناهندگی موکول به درخواست است و شخص متقاضی باید دلایل موجهی ارائه کند که لزوماً اعطای پناهندگی را به اثبات برساند.
هرچند که دولت ایران با الحاق به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل مربوط به آن، خود را متعهد و مکلف به اجرای مواد آن نموده است و عملاً نیز پناهندگان بی‌شماری را پذیرفته است، اما چون اعطای پناهندگی از حق حاکمیت دولت سرچشمه می‌گیرد، لذا کسی قانوناً نمی‌تواند دولت ایران را مواخذه کند که چرا به فرد یا افرادی که حائز شرایط هستند، پناهندگی نداده است.
علل پناهندگی
ماده اول آیین‌نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 مقرر می‌دارد: «مقصود از پناهنده، فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او می‌باشند، به کشور ایران پناهده شوند.
در خصوص علت پناهندگی، در کنوانسیون…
فصل پنجم
حق مراجعه به دادگاه‌ها
هر پناهنده باید بتواند آزادانه به محاکم قضایی مراجعه نماید و از این حیث نباید فرقی بین او و اتباع کشور پذیرنده باشد. بند 2 از ماده 16 کنوانسیون مربوط به وضه پناهندگان چنین مقرر می‌دارد:
«هر پناهنده در سرزمین دولت متعاهدی که محل سکونت عادی او است در مورد دسترسی به دادگاه‌ها از جمله استفاده از معاضدت قضایی و معافیت از سپردن تضمین هزینه‌های دادرسی از همان رفتاری که درباره اتباع دولت مزبور به عمل می‌آید، بهره‌مند خواهد شد.
نحوه دادرسی در ایران
مطابق ماده اول آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی، در دادگاه‌های دادگستری به عمل می‌آید، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. دادگاه‌های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و حکم دهند و در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، رسیدگی و حکم صادر نمایند.
شروع به رسیدگی در محاکم دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود. در موارد فوری و اضطراری ممکن است، دادخواست تلگرافی باشد.
در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وکیل او، در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و شغل مدعی علیه.
تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می‌داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
آنچه را که مدعی از دادگاه درخواست دارد.
ذکر تمام ادله و وسایلی که مدعی برای اثبات ادعای خود…
آیا افرادی که از جنگ فرار کرد‌ه‌اند یا به علت شرایط ناشی از جنگ مانند قحطی و خشونت‌های قومی از منطقه سکونت خود گریخته‌اند پناهنده محسوب می‌شوند؟
کنوانسیون 1951 ژنو که مرجع اصلی قوانین بین‌المللی مربوط به پناهندگان است مستقیما اشاره‌ای به غیرنظامیان فراری از درگیریها نکرده است. با این حال، در سالهای اخیر حرکت‌های بزرگ پناهندگی در اثر جنگهای داخلی، و خشونت‌های قومی و قبیله‌ای مذهبی بوده است.
به هر حال، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد افرادی را که به این علل فرار کرده‌اند و دولت آنها نمی‌خواهد یا قادر نیست تا از آنها حمایت بعمل آورد را پناهنده می‌داند. اسناد منطقه‌ای همانند کنوانسیون … آفریقا و اعلامیه کارتاژینا در آمریکای لاتین مؤید این نظر می‌‌باشند.
برخی کشورها، بخصوص در اروپای غاربی، با این نظریه مخالف بوده و اظهار می‌دارند به غیرنظامیانی که از جنگها یا اذیت و آزار توسط نیروهای غیردولتی ـ نظیر پارتیزانها و افراد شورشی ـ گریخته‌اند نمی‌بایست وضعیت رسمی پناهندگی اعطا نمود. با این وجود، از نظر کمیساریا علت آزار و اذیت نباید باعث گمراهی در تعیین وضعیت پناهنده باشد بلکه استحقاق برخورداری از حمایت بین‌المللی فردی که از حمایت کشورش محروم است را می‌بایست در این مورد در نظر گرفت.
چه مرجعی به آوارگان داخلی کمک می‌کند؟
آوارگان داخلی به همان عللی که پناهندگان فرار کرده‌اند از منازل خود فرار می‌کنند ولی در محدوده کشور خود باقی مانده و به همین علت کماکان تحت قوانین داخلی کشورشان قرار دارند. گرچه کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد هیچ وظیفة بخصوصی در مورد آوارگان داخلی ندارد، لیکن در بحرانهای مختلف به چندین میلیون آوارة داخلی، و نه تمامی حدوداً 20 تا 25 میلیون آوارة داخلی در سراسر جهان، کمک کرده است.
این عملیات با درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد یا مجمع عمومی و با رضایت کشور درگیر بوده و بحرانهای اخیر در خاورمیانه، بالکان، آفریقا و افغانستان را شامل می‌شوند.
آیا هر پناهنده باید به صورت انفرادی تعیین وضعیت شود؟
به طور طبیعی، افراد متقاضی پناهندگی می‌بایست بصورت انفرادی ثابت کنند که ترس آنها از آزار و اذیت بر پایه و اساس درستی استوار است. با این حال، در مواقع هجوم‌های دسته جمعی مانند آنچه در کوزوو یا منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا رخ داد، ممکن است تعیین وضعیت پناهندگان بصورت انفرادی میسر نباشد. در چنین شرایطی، مخصوصاً در مواقعی که افراد غیرنظامی…
فصل دوم
کنوانسیون 1951 پناهندگان
روند توسعه مجموعه قوانین بین‌المللی، کنوانسیونها و رهنمودهایی که پناهندگان را تحت حمایت بین‌المللی قرار دهد در اوایل قرن بیستم و زیر نظر سازمان ملل که در آن زمان اتحادیه ملل نامیده می‌شد آغاز گردید. ثمره این تلاشها در 28 ژوئیه 1951 هنگامی که به بار نشست که یک کنفرانس ویژه سازمان ملل متحد، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان را تصویب نمود.
این کنوانسیون، این که چه کسی پناهنده می‌باشد و نوع حمایت بین‌المللی قانونی و سایر کمکها و حقوق اجتماعی را که آن فرد باید از دول متعاهد کنوانسیون دریافت کند را به وضوح بیان می‌کند. همچنین مسئولیتهای پناهنده را نسبت به کشور میزبان توضیح داده و وضعیت افراد در گروههای خاص مانند جنایتکاران جنگی که نمی‌توانند از وضعیت پناهندگی برخوردار شوند را بیان می‌کند.
چندین ماه قبل از تصویب کنوانسیون، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که به تازگی شکل گرفته بود کار خود را در اول ژانویه 1951 شروع کرده بود. در طی دهه‌های بعد، کنوانسیون مزبور پایه و اساس تلاشهای این کارگزاری ملل متحد در حمایت بین‌المللی بیش از 50 میلیون پناهنده بوده است.
این سند اولیه محدود ه محافظت بین‌المللی عمدتاً از پناهندگان اروپائی پس از جنگ دوم جهانی بود ولی به مرور زمان که مشکلات بی‌خانمانی جنبه جهانی پیدا کرد پروتکل سال 1967 دامنه پوشش کنوانسیون را توسعه داد. سند اولیه همچنین الهام‌بخش اسناد منطقه‌ای دیگری از قبیل کنوانسیون پناهندگان سال 1969 آفریقا و بیانیه کارتاهنا سال 1984 آمریکای لاتین گردید.
در کل 145 کشور جهان که عضویت یک یا هر دو سند سازمان ملل متحد درآمده‌اند. (به صفحه آخر مراجعه شود). با این حال تغییر الگوی مهاجرت جهانی و افزایش سریع تعداد افراد در حال جابجایی درسالهای اخیر، اعتبار کنوانسیون 1951 به ویژه در اروپا که به نوعی زادگاه اولیه این کنوانسیون محسوب می‌شود زیر سؤال رفته است.
کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در حال حاضر به بیش از 20 میلیون نفر کمک می‌کند و کنوانسیون که قابلیت انعطاف‌پذیری و تطبیق بسیار خوب…

منابع
دکتر الماسی، نجادعلی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، نشر میزان.
دکتر نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد اول و دوم، نشر آگاه.
دکتر ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات گنج دانش.
دکتر موسی‌زاده، رضا؛ حقوق معاهدات بین‌المللی، نشر میزان.
دکتر ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق معاهدات، انتشارات گنج دانش.
والاس، ربه‌کا؛ حقوق بین‌المللی، انتشارات شهر دانش.
دکتر سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، تعارض قوانین)، نشر میزان.
عبادی، شیرین؛ نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران، انتشارات گنج دانش.
مارلی آکی رون، کیت جاسترام؛ حمایت از پناهندگان، انتشارات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان؛
حمایت از پناهنده؛ انتشارات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان.
کنوانسیون 1951؛ انتشارات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان.
قوانین:
قانون اساس؛
قانون مدنی؛
قانون امور حسبی؛
قانون مجازات اسلامی؛
قانون آیین دادرسی مدنی؛
قانون آیین دادرسی کیفری؛
قانون کار....


 
 نـوع فایـل  Word  تعداد صفحات : 52

 خریـد از فروشگاه دیگر مـا

 حجم فایل  63 کیلوبایت    قــیمت فایــل : 3500 تومان

 راهنمای مراحل خرید فایل

 

لطفا برای خرید و دریافت فوری فایل اینجا کلیک کنید

 
« قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی عضو شبکه شتاب که رمز دوم آنها فعال شده باشد »

کلمات کلیدی: دانلود مقاله پناهندگی، مسائل حقوقی پناهندگان در ایران، مسائل حقوقی پناهندگان در ایران , مسائل حقوقی پناهندگان , ایران , پناهندگی , حقوق، دانلود پایان نامه پناهندگی، دانلود تحقیق و بررسی مسائل حقوقی پناهندگان، پایان نامه رایگان رشته حقوق با عنوان پناهندگی، نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران، پناهندگی در اسلام، تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی، پناهندگان بدون تابعیت، پایان نامه ارشد،پایان نامه ارشد حقوق ، پایان نامه حقوق ، پایان نامه حقوق مقطع دکتری ، پایان نامه رایگان رشته حقوق، پایان نامه کارشناسی ارشد،، ازدواج پناهندگان با ایرانیان, پناهندگان بدون تابعیت, پناهندگی, پناهندگی در اسلام, تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی, تحقیق پناهندگی, تحقیق در مورد پناهندگی, تقاضای پناهندگی, دانلود مقاله پناهندگی, سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت, علل پناهندگی, فوت پناهنده, مقاله پناهندگی, مقاله در مورد پناهندگی, نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران