به فروشگاه محصولات مجازی و دانلودی مکث فایل خوش آمدید * . * . * به مناسبت افتتاح فروشگاه 50 درصد تخفیف برای تمامی محصولات اعمال شده است. همچنین در صورت خرید کلی تخفیف های بیشتری در نظر گرفته شده که می توانید با مراجعه به صفحه "نرخ محصولات" از آن ها اطلاع یابید * . * . * اگر محصول موردنظر شما موجود نیست به پشتیبانی اطلاع دهید تا در اسرع وقت در فروشگاه مکث قرار گرفته و آماده خرید شود * . * . *

پروژه تحقیقاتی بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - فروشگاه محصولات مجازی مکث
X
تبلیغات
< برای نتایج دقیقتر، فقط کلمه کلیدی را جستجو کنید. مثل:فلزکاری،اتوماسیون و... >

پروژه تحقیقاتی بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

  

«بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»
  
  

  

توضیحات:

 

عنوان: بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی


فهرست مطالب:

مقدمه

در دوزخ معدن

فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی

۱ – ۱ – گردش کار پرونده

۱ – ۲ – موضوعات قابل توجه در پرونده

۱ – ۲ – ۱ – مرجع قضایی صلاحیت دار

۱ – ۲ – ۲ – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

۱ – ۳ – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری

۱ – ۴ – ایرادات نگارشی آرای صادره

۱ – ۴ – ۱ – عدم رعایت دستور زبان فارسی

۱ – ۴ – ۲ – عدم رعایت علامت های نگارشی

۱ – ۴ – ۳ – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس

۱ – ۴ – ۴ – عدم رعایت قواعد زبان فارسی

فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی

۲ – ۱ – طرح دعوی مسئولیت

۲ – ۲ – اصل تداوم کارگاه

۲ – ۳ – بررسی ماده ۱۲ قانون کار

۲ – ۳ – ۱ – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار

۲ – ۳ – ۱ – ۱ – تعهدات کارفرما

۲ – ۳ – ۱ – ۲ – تعهدات کارگر

۲ – ۴ – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر

نتیجه گیری

منابع

پیوستخلاصه ای از متن:

مقدمه:

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

در دوزخ معدن
چهار تن معدن کار در طول جبهه ی برش هر یک بر فراز دیگری درازکش خوابیده بودند و تخته هایی با قلاب های به هم پیوسته برای نگهداری تکه های خرد شده ی زغال آنان را از هم جدا میساخت.
هر یک از آنان در حدود چهار متر از رگه را اشغال میکرد. در این محل ضخامت رگه به پنجاه سانتی متر میرسید وچنان نازک بود

گردشکار پرونده
آقای سید ابوالقاسم فاطمی در سال ۱۳۸۴ شکایتی به طرفیت اداره ی کار و امور اجتماعی استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست ابطال رای مورخ ۲۳/۳/۸۴ هیئت حل اختلاف و صدور حکم مبنی بر اجرای حکم مورخ ۱۴/۹/۸۳ هیئت تشخیص و احقاق حق را نموده است.

مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما :
در اموری که ناشی از قرار داد کار باشد، مراجع دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارند و باید به مراجع حل اختلاف خاص که در قانون کار احصاء شده‌اند رجوع شود: یعنی هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف.
البته باید به این نکته توجه کرد که مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار هرگونه اختلافات فردی بین کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرار داد

صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری
گسترش زائدالوصف و رو به رشد سازمان ها و موسسات دولتی و نیز دخالت وسیع آنها در امور اقتصادی و اجتماعی مردم ، موارد برخورد و اصطکاک بین مردم و دولت و کارگزاران دولتی را امری اجتناب ناپذیر و مسلم ساخته است. چه بسا ممکن است در ضمن روابط سیاسی ، اداری و مالی اشخاص با دولت ، افرادی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین آن ها متضرر و متظلم واقع شوند
ایرادات نگارشی آرای صادره
عدم رعایت دستور زبان فارسی 
الف : حذف فعل ها بدون قرینه
در زبان فارسی فعل ها تنها در صورتی حذف می شوند که قرینه ای داشته باشند. در رای صادره از شعبه ی ۱۹ بدوی و همچنین ۸ تجدید نظر بارها و بارها فعل ها بدون قرینه حذف شده اند و همچنین در گردش کار شعبه ی ۱۴ دیوان نیز این امر مشهود است و تنها در سه خط آن چندین نمونه از آن را شاهد هستیم.

عدم رعایت علامت های نگارشی
اگر با دقت به آرای صادره در پرونده بپردازیم ، متوجه این موضوع می شویم که به ندرت علامت های نگارشی به کار گرفته شده است. این امر به خصوص در مواردی که فعل ها بدون قرینه حذف شده اند مشهود میباشد که باید از علامت نگارشی ویرگول « ، » استفاده می شد.

بررسی طرح دعوی مسئولیت
همانطوری که افراد ممکن است بر اثر اعمالی که انجام می دهند مسئول اعمال خود شناخته شوند دولت نیز ممکن است بخاطر اعمال و تصمیماتش مسئول شناخته شود. در پرونده های مطروحه که به بررسی آنها پرداخته ایم نیز در مواردی دیوان، مراجع دولتی را مسئول دانسته و در واقع طرح دعوای مسئولیت بمنظور تامین جبران خسارت های مادی و معنوی می باشد تا از طریق جبران آثار فعل زیان بار ، عدالت اداری در رابطه ی نابرابر بین دولت و افراد تامین شود.

اصل تداوم کارگاه
امروزه ، در حقوق کار اصولا پذیرفته شده است که تغییر کارفرما نباید بر وضع استخدامی کارگر تاثیری داشته باشد. برای توجیه این حکم ، مبانی حقوقی متفاوتی ارائه می شود. گاه سخن از « رابطه ی کارگاه » به میان می آید ؛ یعنی اینکه کارگر بیش از آنکه به کارفرمای معینی وابسته باشد ، به کارگاه وابسته است و طبیعی است

بررسی ماده ی ۱۲ قانون کار
حال به بررسی موضوعات قابل توجه در این ماده خواهیم پرداخت که موضوع اصلی پروژه را تشکیل می دهد. و اشعار می‌دارد «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قرار دادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار
گفتار اول – تعهدات کارفرما : 
کارفرما بعنوان یک طرف رابطه ی کار تعهداتی بر عهده دارد که این تعهدات که بیشتر آنها جنبه ی تکلیف قانونی دارد حقوق قانونی کارگر محسوب می شوند. قانون کار در مورد شرایط کار از قبیل مزد ، ساعات کار ، مرخصی ها ، مسائل ایمنی کارگاه ، ضوابطی را بعنوان حداقل حقوق قانونی کارگر به رسمیت شناخته است

استدلال های شعب بدوی ، تجدید نظر و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
در رای مورخ ۲۳/۳/۸۴ هیئت حل اختلاف کار و امور اجتماعی تهران که در خصوص رسیدگی به اعتراض کارفرما (دانشگاه علوم پزشکی تهران) نسبت به رای هیئت تشخیص می‌باشد اینگونه استدلال شده است که با توجه به اینکه خواهان (آقای فاطمی) از ابتدای سال ۱۳۷۵ با شرکت پیمانکار طرف قرار داد کارفرمای یاد شده همکاری داشته است و دستور کار و دستمزد خود را نیز از پیمانکار دریافت می‌داشته است

نتیجه گیری
بطور کلی می‌توان گفت که آرای صادره در این پرونده دارای نقاط قوت و ضعف بسیاری هستند که می‌توان پاره‌ای از نقاط ضعف آن مانند ایرادات نگارشی را نادیده گرفت؛ زیرا در اساس رای تأثیری ندارند. در آرای شعب هم استدلالات قوی، استناد به مواد قانونی، اصول مسلم حقوقی، رویه قضائی و یا حتی آرای وحدت رویه بسیار کم دیده می‌شود، که پسندیده بود بیشتر بدان توجه می‌شد و از آنجائیکه آرای محاکم باید محکم و مستدل باشد، شعبه ۱۴ دیوان کوچکترین استدلالی را در تأیید نظر هیئت حل اختلاف نیاورده است که شایسته است قضات محترم تمام سعی خود را دراز بین بردن این نقاط ضعف معمول دارند.

نقاط قوت زیادی هم مشاهده می‌شود از جمله اصل مختصر نویسی که در دادنامه‌ها بدرستی رعایت شده بود که البته باید بدین نکته اشاره کرد که این اصل تا حدی است که مطالب اضافی و تکراری ننویسیم ولی برخی شعب از جمله شعبه ۱۴ استدلالی نکرده و چیزی نیاورده که این اصل را در مورد آن رای جاری بدانیم. و باید بدین نکته نیز اشاره کرد که از استدلال و استنادات قوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز نمی‌توان به سادگی گذشت.

فهرست منابع
الف – کتاب 
۱ – جزایری ، دکتر شمس الدین ، « حقوق کار و بیمه های اجتماعی » ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، آذر ماه ۱۳۴۴
۲ – شریعت باقری ، دکتر محمد جواد ، « دیوان عدالت اداری ؛ بازخوانی جایگاه ، صلاحیت و دادرسی قضایی » – تهران ، زمستان ۱۳۸۶
۳ – شید فر – زین العابدین ، « حقوق کار و صنعت » ، تهران ، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، اسفند ۱۳۴۷
۴ – عراقی ، دکتر سید عزت الله ،« حقوق کار » ، جلد اول ، تهران ، چاپ ششم ، انتشارات سمت ، پاییز ۱۳۸۵
۵ – منصور ، جهانگیر ، « قانون کار » ، تهران ، چاپ سی و یکم ، نشر دوران
ب – جزوه 
۱ – دستورالعمل مربوط به پروژه تحقیقاتی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم قضایی ، ( طبق مصوبات شورای آموزشی و پژوهشی )
۲ – دکتر خوش بیان ، « جزوه درسی حقوق کار » ، دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی ، نیمسال دوم ۸۷ –۱۳۸۶....


 
 نـوع فایـل  Word  تعداد صفحات : 35

 خریـد از فروشگاه دیگر مـا

 حجم فایل  74 کیلوبایت    قــیمت فایــل : 3500 تومان

 راهنمای مراحل خرید فایل

 

لطفا برای خرید و دریافت فوری فایل اینجا کلیک کنید

 
« قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی عضو شبکه شتاب که رمز دوم آنها فعال شده باشد »

کلمات کلیدی: دانلود بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری , پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 177هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بررسی ماده 12، قانون کار، پرونده کلاسه 86 177، هیئت عمومی، دیوان عدالت اداری، پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری , رساله در مورد پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری , پایان نامه در مورد پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری , مقاله در مورد پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری , تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری , مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری , پروژه دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری